Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Vui vẻ là tốt(陈雷 - 欢喜就好)

Vui vẻ là tốt(陈雷 - 欢喜就好)

Chưa đăng
1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Vui vẻ là tốt(陈雷 - 欢喜就好)
Rénshēng hǎi hǎi gān xūyào lǒng liǎojiě yǒushí zǐ qīngxǐng yǒushí qīngcài yǒurén jiǎng hǎo yīdìng yǒurén jiǎng dǎi ruò mài xiǎng xià duō zán shēnghuó kǎ zìzài guī gōng xián chē wú gòu bā xián cuò wú gòu dà xián cài zhǔ liǎo wú hào chī xián mǒu shàng dǎi kàn shǐ dào hǎo chē jīngrén tōu dà cuò dǎi pīn sǎo chī jiǎ shànghǎo jīng xiěyā gāo měi mǒu huì duì rén zǒu rénshēng duǎn duǎn hǎo qīn xiàng kuài tì tóu yǒushí zǐ fánnǎo yǒushí qīng kě wèn wǒ dàodǐ fù nèi yǒu shà fǎbǎo qíshí wú piē bǎo huānxǐ jiù hǎo rénshēng hǎi hǎi gān xūyào lǒng liǎojiě yǒushí zǐ qīngxǐng yǒushí qīngcài yǒurén jiǎng hǎo yīdìng yǒurén jiǎng dǎi ruò mài xiǎng xià duō zán shēnghuó kǎ zìzài guī gōng xián chē wú gòu bā xián cuò wú gòu dà xián cài zhǔ liǎo wú hào chī xián mǒu shàng dǎi kàn shǐ dào hǎo chē jīngrén tōu dà cuò dǎi pīn sǎo chī jiǎ shànghǎo jīng xiěyā gāo měi mǒu huì duì rén zǒu rénshēng duǎn duǎn hǎo qīn xiàng kuài tì tóu yǒushí zǐ fánnǎo yǒushí qīng kě wèn wǒ dàodǐ  fù nèi yǒu shà fǎbǎo qíshí wú piē bǎo huānxǐ jiù hǎo guī gōng xián chē wú gòu bā xián cuò wú gòu dà xián cài zhǔ liǎo wú hào chī xián mǒu shàng dǎi kàn shǐ dào hǎo chē jīngrén tōu dà cuò dǎi pīn sǎo chī jiǎ shànghǎo jīng xiěyā gāo měi mǒu huì duì rén zǒu
 

Các bài hát có thể bị trùng

THẢO LUẬN