Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Qúa giới hạn (过火)

Qúa giới hạn (过火)

Bị từ chối
1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Qúa giới hạn (过火)
shì fǒu duì nǐ chéng nuò le tài duō
hái shì wǒ yuán běn gěi de jiù bú gòu
nǐ shǐ zhōng yǒu qiān wàn zhǒng lǐ yóu
wǒ yì zhí dōu gēn suí nǐ de gǎn shòu
ràng nǐ fēng ràng nǐ qù fàng zòng
yǐ wéi nǐ yǒu tiān huì gǎn dòng
guān yú liú yán wǒ zhuāng zuò wú dòng yú zhōng
zhí dào suó yǒu de mèng yǐ pò suì
cái kàn jiàn nǐ de yǎn lèi hé hòu huǐ
wǒ shì duō xiǎng zài gěi nǐ jī huì
duō xiǎng wèn nǐ jiū jìng ài shuí
jì rán ài nán fēn shì fēi
jiù bié táo bì yóng gǎn miàn duì
gěi le tā de xīn
nǐ shì fǒu néng gòu yào dé huí
zěn me rěn xīn guài nǐ fàn le cuò
shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ
ràng nǐ gèng jì mò cái huì xiàn rù gǎn qíng xuán wō
zěn me rěn xīn ràng nǐ shòu zhé mó
shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ
rú guǒ nǐ xiǎng fēi shāng tòng wǒ bèi
zěn me rěn xīn guài nǐ fàn le cuò
shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ
ràng nǐ gèng jì mò cái huì xiàn rù gǎn qíng xuán wō
zěn me rěn xīn ràng nǐ shòu zhé mó
shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ
rú guǒ nǐ xiǎng fēi shāng tòng wǒ bèi

THẢO LUẬN