Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Nếu như đây là tình yêu (如果这就是爱情)

Nếu như đây là tình yêu (如果这就是爱情)

1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Nếu như đây là tình yêu (如果这就是爱情)
你做了选择/ nǐ zuòle xuǎnzé
对的错的/ duì de cuò de
我只能承认/ wǒ zhǐ néng chéngrèn
心是痛的/ xīnshì tòng de
怀疑你舍得/ huáiyí nǐ shědé
我被伤的那么深/ wǒ bèishāng de nàme shēn
就放声哭了/ jiù fàngshēng kūle
何必再强忍/ hébì zài qiángrěn
 
我没有选择/ wǒ méiyǒu xuǎnzé
我不再完整/ wǒ bùzài wánzhěng
原来最后的吻/ yuán lái zuìhòu de wěn
如此冰冷/ rúcǐ bīnglěng
你只能默认/ nǐ zhǐ néng mòrèn
我要被割舍/ wǒ yào bèi gēshě
眼看着 你走了/ yǎnkànzhe nǐ zǒule
 
如果这不是结局/ rúguǒ zhè bùshì jiéjú
 
如果我还爱你/ rúguǒ wǒ hái ài nǐ
如果我愿相信/ rúguǒ wǒ yuàn xiāngxìn
你就是唯一/ nǐ jiùshì wéiyī
如果你听到这里/ rúguǒ nǐ tīngdào zhèlǐ
如果你依然放弃/ rúguǒ nǐ yīrán fàngqì
那这就是爱情/ nà zhè jiùshì àiqíng
我难以抗拒/ wǒ nányǐ kàngjù
 
如果这就是爱情/ rúguǒ zhè jiùshì àiqíng
本来就不公平/ běnlái jiùbù gōngpíng
你不需要讲理/ nǐ bù xūyào jiǎnglǐ
我可以离去/ wǒ kěyǐ lí qù
如果我成全了你/ rúguǒ wǒ chéngquán le nǐ
如果我能祝福你/ rúguǒ wǒ néng zhùfú nǐ
那不是我看清/ nà bùshì wǒ kànqīng
是我证明 我爱你/ shì wǒ zhèngmíng wǒ ài nǐ
 
 
灰色的天空/ huīsè de tiānkōng
无法猜透/ wúfǎ cāi tòu
多余的眼泪/ duōyú de yǎnlèi
无法挽留/ wúfǎ wǎnliú
什么都牵动/ shénme dōu qiāndòng
感觉真的好脆弱/ gǎnjué zhēn de hǎo cuìruò
被呵护的人/ bèihē hù de rén
原来不是我/ yuánlái bushì wǒ
 
我不要你走/ wǒ bùyào nǐ zǒu
我不想放手/ wǒ bùxiǎng fàngshǒu
却又不能够奢求/ quèyòu bù nénggòu shēqiú
同情的温柔/ tóngqíng de wēnróu
你可以自由 / nǐ kěyǐ zìyóu
我愿意承受/ wǒ yuànyì chéngshòu
把昨天 留给我/ bǎ zuótiān liú gěi wǒ
 
如果这不是结局/ rúguǒ zhè bùshì jiéjú
 
如果我还爱你/ rúguǒ wǒ hái ài nǐ
如果我愿相信/ rúguǒ wǒ yuàn xiāngxìn
你就是唯一/ nǐ jiùshì wéiyī
如果你听到这里/ rúguǒ nǐ tīngdào zhèlǐ
如果你依然放弃/ rúguǒ nǐ yīrán fàngqì
那这就是爱情/ nà zhè jiùshì àiqíng
我难以抗拒/ wǒ nányǐ kàngjù
 
如果这就是爱情/ rúguǒ zhè jiùshì àiqíng
本来就不公平/ běnlái jiùbù gōngpíng
你不需要讲理/ nǐ bù xūyào jiǎnglǐ
我可以离去/ wǒ kěyǐ lí qù
如果我成全了你/ rúguǒ wǒ chéngquán le nǐ
如果我能祝福你/ rúguǒ wǒ néng zhùfú nǐ
那不是我看清/ nà bùshì wǒ kànqīng
是我证明 我爱你/ shì wǒ zhèngmíng wǒ ài nǐ
 
 
如果这就是爱情/ rúguǒ zhè jiùshì àiqíng
 
本来就不公平/ běnlái jiùbù gōngpíng
你不需要讲理/ nǐ bù xūyào jiǎnglǐ
我可以离去/ wǒ kěyǐ lí qù
如果我成全了你/ rúguǒ wǒ chéngquán le nǐ
如果我能祝福你/ rúguǒ wǒ néng zhùfú nǐ
那不是我看清/ nà bùshì wǒ kànqīng
 
是我证明 我爱你/ shì wǒ zhèngmíng wǒ ài nǐ

THẢO LUẬN