Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > '발키리(Valkyrie)

'발키리(Valkyrie)

Bị từ chối
2 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát '발키리(Valkyrie)
fly from that blue sky
저 파란 하늘에서 날아와
 
you steal my heart and run away
넌 내 맘 다 훔쳐서 달아나
 
shines brighter than the golden sun
황금빛 태양보다 더 빛나
 
Stay, you are my angel
머물러줘 넌 나만의 천사
 
(Ra spit out flame)
(Ra spit out flame)
It's like a
black swan, you're inside me
블랙스완 같아 너는 내 안에
 
Light a fire and
leave to burn to death
불을 지펴 놓고 떠나 타 죽게
 
I'm mesmerized by
the flap of your wings
너의 날갯짓에 나는 홀려버렸어
 
Now I only have your
feathers in my hand
지금 나의 손엔 너의 깃털만이
on this wide earth
이 넓디넓은 지구에
 
Without you, everything is boring
너 없인 전부 지루해
 
Please, light me up
Please, light me up 밝혀줘
 
you are my lighthouse
넌 나의 등대야
light up the light
불빛을 밝히리
 
in my dark life
어두웠던 내 삶에
 
you will light up
넌 빛을 밝히리
 
Let's walk together
on this rough road
함께 걸어갈래 이 거친 길
You are my sun, you are my lamp
넌 나의 태양 넌 나의 등불
 
light up my life light up
light up light up my life
내 삶을 밝히리 밝히리 밝히리
 
You are my sun, you are my lamp
넌 나의 태양 넌 나의 등불
 
light up the
darkness light up light up
어둠을 밝히리 밝히리 밝히리
 
light up the light
불빛을 밝히리
you light me up now
넌 지금 나를 밝혀
 
The source that followed the light
그 빛을 따라가던 출처
 
light up this darkness
이 어둠을 환하게 바꿔
 
Open the tightly closed door again
굳게 닫힌 문을 다시 열어
 
My own ocean, woo
나만의 ocean, woo
you light up my valkyrie darkness
넌 나의 valkyrie 어둠을 밝히리
 
light a fire in this place
이곳을 가득히 불을 지펴라
 
Burn it, burning wall
태워버려 burning wall
My eyes are burning
이글이글 타오르는 나의 눈빛이
 
I want you deep in my heart
마음 깊숙이 널 원하고 있어
on this wide earth
이 넓디넓은 지구에
 
Without you, everything is boring
너 없인 전부 지루해
 
Please, light me up
Please, light me up 밝혀줘
 
you are my lighthouse
넌 나의 등대야
light up the light
불빛을 밝히리
 
in my dark life
어두웠던 내 삶에
 
you will light up
넌 빛을 밝히리
 
Let's walk together
on this rough road
함께 걸어갈래 이 거친 길
You are my sun, you are my lamp
넌 나의 태양 넌 나의 등불
 
light up my life light up
light up light up my life
내 삶을 밝히리 밝히리 밝히리
 
You are my sun, you are my lamp
넌 나의 태양 넌 나의 등불
 
light up the
darkness light up light up
어둠을 밝히리 밝히리 밝히리
 
light up the light
불빛을 밝히리
open the gates of heaven
천국의 문을 열어라
 
will you find her
그녀를 찾을래
 
I call your name
네 이름을 불러 난
open the gates of heaven
천국의 문을 열어라
 
will you find her
그녀를 찾을래
 
I call your name
네 이름을 불러 난
 
There's no other way
There's no other way
light up the light
불빛을 밝히리
 
in my dark life
어두웠던 내 삶에
 
you will light up
넌 빛을 밝히리
 
Let's walk together
on this rough road
함께 걸어갈래 이 거친 길
You are my sun, you are my lamp
넌 나의 태양 넌 나의 등불
 
light up my life light up
light up light up my life
내 삶을 밝히리 밝히리 밝히리
 
You are my sun, you are my lamp
넌 나의 태양 넌 나의 등불
 
light up the
darkness light up light up
어둠을 밝히리 밝히리 밝히리
light up the light
불빛을 밝히리
 
light up the light
불빛을 밝히리
 
light up the light
불빛을 밝히리
 
in my dark life
어두웠던 내 삶에
 
light up the light
불빛을 밝히리

THẢO LUẬN