Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Độ ta không độ nàng ( chế tên Việt Nam qua các thời kỳ)

Độ ta không độ nàng ( chế tên Việt Nam qua các thời kỳ)

2 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Độ ta không độ nàng ( chế tên Việt Nam qua các thời kỳ)
Từ thời xa xưa,xưa lắc
đất nước tên là Xích Quỳ.
 
2520.....
đất nước đổi tên Văn Lang.
Kinh đô, đóng tại Phú Thọ
tổng cộng 18 vị vua
Hùng Vương là tên gọi của
18 vị vua nước nam.
 
Rồi từ 257.....
đất nước tên là Âu LẠC.
 
Rồi từ 200
đất nước tên là Nam Việt.
 
1000 năm ách thống trị ảnh hưởng văn hóa VN
người dân việt ta bao lận đận.
 
Rồi năm 500
đất nước tên là Vạn Xuân,
rồi nhiều tên sau tiếp
theo GIAO CHÂU-AN NAM– TRẤN NAM
 
I thời gian sau biến loạn
thời kì tên Tỉnh Hải Quân
Ngô Quyền giương cờ đánh
ngoại xâm chạy đứt dép luôn.
 
rồi năm 96B đất nước tên Đại Cồ Việt
là nhờ ơn Đinh Bộ Lĩnh
thống nhất 12 sứ quân.
 

THẢO LUẬN