Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Ta tên Trường An , người tên Cố Lý | 我叫长安,你叫故里

Ta tên Trường An , người tên Cố Lý | 我叫长安,你叫故里

4 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Ta tên Trường An , người tên Cố Lý | 我叫长安,你叫故里
Chéng zhòng xiàle yī chǎng wéiwéi xì yǔ
Bùzhī hui lín shīle shéi de jìyì
Tīng wéifēng duōqíng chuī qǐle liányī
Duōshǎo cáizǐ jiārén sùmìng chéng mí
 
Liú yīmǒ yānhóng jiāng shìyán qīng xǔ
Nínán xì yǔ rě rén niǎnzhuǎn sīxù
Kě yuàn zhǔ jiǔ wǎngxī huíyì yuánqǐ
Diǎndēng huímóu bǎi mèi jiē bùrú nǐ
 
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
Shìrén xiào shuō cháng'ān guī gùlǐ
Wǒ chī chī děng nǐ wǎn xiù luò bǐ
Huà yī fú nǐ wǒ fāngcùn zhī dì
 
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
Kěxí cháng'ān jìntóu wúgùlǐ
Yǐ děng bù dào niánshào dào gǔxī
Liú yīmǒ yānhóng jiāng shìyán qīng xǔ
 
Nínán xì yǔ rě rén niǎnzhuǎn sīxù
Kě yuàn zhǔ jiǔ wǎngxī huíyì yuánqǐ
Diǎndēng huímóu bǎi mèi jiē bùrú nǐ
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
 
Shìrén xiào shuō cháng'ān guī gùlǐ
Wǒ chī chī děng nǐ wǎn xiù luò bǐ
Huà yī fú nǐ wǒ fāngcùn zhī dì
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
 
Kěxí cháng'ān jìntóu wúgùlǐ
Yǐ děng bù dào niánshào dào gǔxī
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
Shìrén xiào shuō cháng'ān guī gù lǐ
 
Wǒ chī chī děng nǐ wǎn xiù luò bǐ
Huà yī fú nǐ wǒ fāngcùn zhī dì
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gù lǐ
 
Kěxí cháng'ān jìntóu wúgù lǐ
Yǐ děng bù dào niánshào dào gǔxī
Cóngcǐ mèng lǐ xīngchén huà zuò nǐ

THẢO LUẬN