Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Tri Ngã (hiểu ta)

Tri Ngã (hiểu ta)

1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Tri Ngã (hiểu ta)
月夕江 皱秋波
满船清梦压星河
但有夜雀 无人和悲歌
削桐作琴 看山色
忽闻有长歌
蓑衣沾露 渔樵夜归客
和青山 奏江河
我知青山江河乐
抚琴为人 无人知我乐
“洋洋兮又复巍峨”
来客忽笑我
声声所念 来人皆可得
徒余留 明月忆往昔
温酒会知音
借问人间 知我者能有几
三尺瑶琴碎骨兮
似绝弦断悲心
孑然一身 苍茫天地兮
 
天即亮 草霜凉
弦上心音为谁断
薄雾阑珊 不觉琴音乱
待至来年又月圆
海棠花烂漫
再抚七弦 阔阔与君谈
徒余留 明月忆往昔
温酒会知音
借问人间 知我者能有几
三尺瑶琴碎骨兮
似绝弦断悲心
孑然一身 苍茫天地兮
春秋转 旧人 不在 孤冢寒
高山流水只为君挽
残梦回还 曲终不复弹
徒余留 明月忆往昔
温酒会知音
借问人间 知我者能有几
三尺瑶琴碎骨兮
似绝弦断悲心
孑然一身 苍茫天地兮
徒余留 明月忆往昔
温酒会知音
借问人间 知我者能有几
三尺瑶琴碎骨兮
似绝弦断悲心
孑然一身 苍茫天地兮
la~

THẢO LUẬN