Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Chàng Trai Thôn Đại Điền / 大田後生仔 - Vương Ngọc Manh

Chàng Trai Thôn Đại Điền / 大田後生仔 - Vương Ngọc Manh

1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Chàng Trai Thôn Đại Điền / 大田後生仔 - Vương Ngọc Manh
Wǒ chūshēng dì dìfāng jiàozuò dàtián xiàn
Xiàn lǐ hěnduō de xiāngzhèn tāmen dōu hěn tuánjié
Dōng jiē kǒu de lù biān yǒu hěnduō nǎichá diàn
Líng líng hòu de tóngxué nǐ bù huì shuō fāngyán
 
Zē láng zē xī láng a
Kuē wā mò guí gāng a
Zē dió dā lū zē lèng béng pà gī lī bū già geā béng a
Ēn giā ēn giā jiū ēn giā
 
Wā xī hāo sā giǎ
Hōng duā hō duā leà táo duā
Wō jiū xī gā pià biā
Ya yī ya yī yō ya yī yō wèi ya yī yō
 
Ya yī ya yī yō ya yī yō wèi ya yī yō
Wǒ shēnghuó dì dìfāng jiàozuò dàtián xiàn
Xiàn lǐ hěnduō de gūniáng tāmen dōu hěn ānquán
Yī nián sìjì de qiūfēng yòu chuī dàole zhè'er lǐ
 
Wǒ shuō nián fù yī nián nǐ shuō duō zhuàn diǎn qián
Zē láng zē xī láng a
Kuē wā mò guí gāng a
Zē dió dā lū zē lèng béng pà gī lī bū già geā béng a
 
Ēn giā ēn giā jiū ēn giā
Wā xī hāo sā giǎ
Hōng duā hō duā leà táo duā
Wō jiū xī gā pià biā
 
Zē láng zē xī láng a
Kuē wā mò guí gāng a
Zē dió dā lū zē lèng béng pà gī lī bū già geā béng a
Ēn giā ēn giā jiū ēn giā
 
Wā xī hāo sā giǎ
Hōng duā hō duā leà táo duā
Wō jiū xī gā pià biā
Ya yī ya yī yō ya yī yō wèi ya yī yō
 
Ya yī ya yī yō ya yī yō wèi ya yī yō
Ya yī ya yī yō ya yī yō wèi ya yī yō
Ya yī ya yī yō ya yī yō wèi ya yī yō

THẢO LUẬN