Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Đôi lời gửi ad

Đôi lời gửi ad

Bị từ chối
8 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Đôi lời gửi ad
Tự nhiên bài em ơi sang nhà anh chơi mình viết mà h đem đổi thành bạn hoàng viết là sao ???? Hiện tên bạn hoàng trong khi bài mình số lượt xem cũng của mình mà khi kích vào thì lại ra bài bạn ấy . Đề nghị ad nên coi lại và khắc

THẢO LUẬN