Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Tình Yêu Trên Tik Tok

Tình Yêu Trên Tik Tok

3 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Tình Yêu Trên Tik Tok
Ō
hǎo xiǎng tán liàn'ài a
yuè xiǎng yuè nánnài
dǒu yīn shàng de
xiǎo gēgē dōu zhǎng dé hěn shuài
fā sīxìn gěi tā
tā què duì wǒ bù lǐcǎi
nándào shì wǒ bùgòu kě'ài
bàituō
bùyào ràng wǒ cāi
ràng wǒ yǒudiǎn xiǎo qídài
tā dàodǐ shì xǐhuān shà sè er de mádài
xià dé tā fādāi
kǎo shānyào néng chī liǎng kuài
bùyào suíbiàn biu biu lài lài
a dǒu yīn ài
měi gè gēgē dōu hěn shuài
dàodǐ nǎge shì wǒ de zhēn'ài
a zhēn qíguài
tāmen dōu yòu shuài yòu huài
xiǎoxīn gān ya rě ya rě rén ài
a xiǎo huài huài
nǐ yào bùyào wǒ dī ài
bǎ nǐ bān dào wǒ de xīnlǐ lái
a dǒu yīn ài
nǐ shì zhēn de hěn bùlài
kuài lái hé wǒ tán gè dǒu yīn ài
ō
hǎo xiǎng tán liàn'ài a
yuè xiǎng yuè nánnài
dǒu yīn shàng de xiǎo
gēgē dōu zhǎng dé hěn shuài
fā sīxìn gěi tā
tā què duì wǒ bù lǐcǎi
nándào shì wǒ bùgòu kě'ài
a dǒu yīn ài
měi gè gēgē dōu hěn shuài
dàodǐ nǎge shì wǒ de zhēn'ài
a zhēn qíguài
tāmen dōu yòu shuài yòu huài
xiǎoxīn gān ya rě ya rě rén ài
a xiǎo huài huài
nǐ yào bùyào wǒ dī ài
bǎ nǐ bān dào wǒ de xīnlǐ lái
a dǒu yīn ài
nǐ shì zhēn de hěn bùlài
kuài lái hé wǒ tán gè dǒu yīn ài
a dǒu yīn ài
měi gè gēgē dōu hěn shuài
dàodǐ nǎge shì wǒ de zhēn'ài
a zhēn qíguài
tāmen dōu yòu shuài yòu huài
xiǎoxīn gān ya rě ya rě rén ài
a xiǎo huài huài
nǐ yào bù yào wǒ dī ài
bǎ nǐ bān dào wǒ de xīnlǐ lái
a dǒu yīn ài
nǐ shì zhēn de hěn bùlài
kuài lái hé wǒ tán gè dǒu yīn ài

THẢO LUẬN