Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Bắc Mộc Nam - 北木南

Bắc Mộc Nam - 北木南

2 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Bắc Mộc Nam - 北木南
燈光慢慢照亮 熟悉的街
Dēngguāng màn man zhào liàng shúxī de jiē
熬過春秋 逃不過 這孤單的夜
áoguò chūnqiū táo bùguò zhè gūdān de yè
烏雲漸漸散了 露出了月
wūyún jiànjiàn sànle lùchūle yuè
跨過山河 散南北 揭開了圓缺
kuàguò shānhé sàn nánběi jiē kāile yuán quē
北方的木南方的樹 酒裡都是他的糊塗
běifāng de mù nánfāng de shù jiǔ lǐ dōu shì tā de hútú
他來到這城市 撕碎了幼稚 尋找著他的歸宿
tā lái dào zhè chéngshì
suìle yòuzhì xúnzhǎozhe tā de guīsù
北方的木 南方的樹 築成他和她的全部
běifāng de mù nánfāng de shù
zhú chéng tā hé tā de quánbù
兩年已過去 時間被傾訴 嘴裡的甜是曾經的苦
liǎng nián yǐ guòqù shíjiān bèi
qīngsù zuǐ lǐ de tián shì céngjīng de kǔ
燈光慢慢照亮 熟悉的街
dēngguāng màn man zhào liàng shúxī de jiē
熬過春秋 逃不過 這孤單的夜
áoguò chūnqiū táo bùguò zhè gūdān de yè
烏雲漸漸散了 露出了月
wūyún jiànjiàn sànle lùchūle yuè
跨過山河 散南北 揭開了圓缺
kuàguò shānhé sàn nánběi jiē kāile yuán quē
北方的木南方的樹 酒裡都是他的糊塗
běifāng de mù nánfāng de shù jiǔ lǐ dōu shì tā de hútú
他來到這城市 撕碎了幼稚 尋找著他的歸宿
tā lái dào zhè chéngshì sī
suìle yòuzhì xúnzhǎozhe tā de guīsù
北方的木 南方的樹 築成他和她的全部
běifāng de mù nánfāng de shù
zhú chéng tā hé tā de quánbù
兩年已過去 時間被傾訴 嘴裡的甜是曾經的苦
liǎng nián yǐ guòqù shíjiān bèi
qīngsù zuǐ lǐ de tián shì céngjīng de kǔ
 
北方的木南方的樹 酒裡都是他的糊塗
běifāng de mù nánfāng de shù jiǔ lǐ dōu shì tā de hútú
他來到這城市 撕碎了幼稚 尋找著他的歸宿
tā lái dào zhè chéngshì sī
suìle yòuzhì xúnzhǎozhe tā de guīsù
北方的木 南方的樹 築成他和她的全部
běifāng de mù nánfāng de shù
zhú chéng tā hé tā de quánbù
兩年已過去 時間被傾訴 嘴裡的甜是曾經的苦
liǎng nián yǐ guòqù shíjiān bèi
qīngsù zuǐ lǐ de tián shì céngjīng de kǔ
 

THẢO LUẬN