Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Ain't got no love

Ain't got no love

1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Ain't got no love
If I said it once I said it a thousand times before
 
I'm down
 
To lay in roses but I'm
done getting cut on your thorns
 
Girl it's cool if you don't
wanna get that close Jus' know
 
I'm over putting up with fires & liars for sure
 
For so long I gave you so much I cracked
 
I'm still tryna put the pieces back
 
I ain't got no love for you
 
I ain't got no love
 
Cuz I spent it on myself
 
I've been spending on myself
 
No I ain't got no love for you
 
I ain't got no love
 
Don't want it from nobody else
 
Jus' in case you couldn't tell
 
I'm doing fine without you
 
But I don't mind if you come through
 
Just as long as long as you're not catching feelings
 
Because I ain't got no love
 
I ain't got no love
 
Ain't got no more love for you
 
It's just a cup of coffee
couple nights of skipping sleep
 
Jus' know
 
It's not the same us getting
 
Tangled all up in these sheets
 
If it ain't worth the fun
 
I understand you can cut and run
 
And find another one to do like the way you did me
 
For so long I gave you so much I cracked
 
I'm still tryna put the pieces back
 
Because I ain't got no love for you
 
I ain't got no love
 
Cuz I spent it on myself
 
I've been spending on myself
 
No I ain't got no love for you
 
I ain't got no love
 
Don't want it from nobody else
 
Jus' in case you couldn't tell
 
I'm doing fine without you
 
But I don't mind if you come through
 
Just as long as long as you're not catching feelings
 
Because I ain't got no love
 
I ain't got no love
 
Ain't got no more love for you
 
It's not you it's the whole thing
 
I got my minds on bigger better brighter things
 
It's a better way to spend my energy
 
But hey if you get a little lonely
 
You can call me up but baby only
 
If you don't forget
 
I ain't got no love for you
 
I ain't got no love
 
Cuz I spent it on myself
 
I've been spending on myself
 
No I ain't got no love for you
 
I ain't got no love
 
Don't want it from nobody else
 
Jus' in case you couldn't tell
 
I'm doing fine without you
 
But I don't mind if you come through
 
Just as long as long as you're not catching feelings
 
Because I ain't got no love
 
I ain't got no love
 
Ain't got no more love for you

THẢO LUẬN