Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Bị từ chối
1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Happyland
There's a hole in the soul of happyland
We stay high in our castles made of sand
There's a church where we go to numb the pain
We messed up and I know you feel the same
And it goes on and I
don't understand how we became a one-man band
Oh Lord, I guess we all fucked up, woah
Come to happy, happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
Happyland
Happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
There's a scar in the heart of happyland
And the shadows are where we used to stand
So we sleep and we dream but
our dreams don't mean a thing, oh
We could run but we're puppets on a string
And it goes on, I guess we all fucked up, woah
Come to happy, happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
Happyland
Happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
Happy, happy, happyland
And it goes on and I don't
understand how we became a one-man band
Oh Lord, I guess we all fucked up, woah
Come to happy, happy, happy
Happyland
Happyland
Happyland
Now we all wanna be happy (happyland)
No matter what we do we (happyland)
We all wanna be happy, oh
In happyland

THẢO LUẬN