Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > To be forgotten - Kowen

To be forgotten - Kowen

1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát To be forgotten - Kowen
They never told us 
Time waits for no man 
They never told us 
Time never truly heals 
 
They never told us 
We will never be happy 
They never told us 
We are doomed to fall 
 
Under the sky 
I'm just a little man 
To be forgotten, that's all 
Would having faith do any harm 
Perhaps, I don't know, I don't know 
 
But I'll just go on 
Believing and craving 
Laughing and crying 
Dreaming and flying 
 
Find more lyrics at ※ Mojim.com 
They never told us 
Life is a losing game 
They never told us 
Hope only results in pain 
 
They never told us 
We will never be happy 
They never told us 
We are doomed to fall 
 
Under the sky 
I'm just a little man 
To be forgotten, that's all 
Would having faith do any harm 
Perhaps, I don't know, I don't know 
 
But I'll just go on 
Thinking and forgetting 
Turning and reaching 
Loving and lying 
Turning and reaching 
waking and dying 

THẢO LUẬN