Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Băng qua đồi núi (越过山丘)

Băng qua đồi núi (越过山丘)

3 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Băng qua đồi núi (越过山丘)
yuèguò shān qiū, yùjiàn shíjiǔ suì de wǒ 
dàizhe yīshuāng bái shǒutào, 
hēzhe wǒ de xǐjiǔ 
tā wèn wǒ xìngfú yǔ fǒu, 
shìfǒu yǒngbiéle yōuchóu 
wèihé hūnlǐ shàng nàme duō rén, 
méiyǒu yīgè dāngnián de péngyǒu 
wǒ shuō wǒ céngjīng wǎnliú, 
tāmen fēnfēn qù rén hǎi piāoliú 
nàgè nǐ shēn ài de xiǎoniū, 
jiàle gébì de wáng mǒu 
wǒ wèn tā xìngfú yǔ fǒu, 
tā kū zhuó diǎnle diǎntóu 
hòulái yùjiànguò nàme duō rén, 
xiǎng duì nǐ shuō què zhāng bù kāikǒu 
 
jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, 
huí dào èrshí suì kuángbēn de lùkǒu, 
zuò gè xíngdānyǐngzhī de gēshǒu 
jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, 
nìzhe bèiyǐng pósuō de rénliú, 
xiàngzhe nà zuò huāngwú de shān qiū, huī huī yī xiù 
 
yuèguò shān qiū, yùjiàn liùshí suì de wǒ 
zhǔzhe yī gēn bái shǒuzhàng, 
zài tīng niǎo er gēchàng 
wǒ wèn tā xìngfú yǔ fǒu, 
tā xiàozhe bǎile bǎishǒu 
zài tā shēnbiān wéiràozhe yīqún, 
dāngnián liúfàng guīlái de péngyǒu 
tā shuō nǐ bùbì wǎnliú, 
ài shì yīgè rén de děnghòu 
děngdào fáng dǐng kāi chūle huā, 
zhèlǐ jiùshì tiānxià zǒng yǒurén xìngfú báitóu, 
zǒng yǒurén kū zhuó fēnshǒu 
wúlùn xiāngyù háishì bù xiāngyù, 
dōu shì xiàn gěi suìyuè de xùqǔ 
 
jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, 
qù dào liùshí suì tíng xià de dùkǒu, 
děngzhe bèi yītiáo xiǎochuán jiē zǒu 
jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, 
suízhe xīxīrǎngrǎng de rénliú, 
xiàngzhe kāi mǎn xiānhuā de shān qiū, 
 
ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, 
qù dào liùshí suì tíng xià de dùkǒu, 
děngzhe bèi yītiáo xiǎochuán jiē zǒu 
jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, 
suízhe xīxīrǎngrǎng de rénliú, 
xiàngzhe kāi mǎn xiānhuā de shān qiū 
huī huī yī xiù 
 
yuèguò shān qiū, yùjiàn shíjiǔ suì de wǒ 
dàizhe yīshuāng bái shǒutào, 
hēzhe wǒ de xǐjiǔ 
tā wèn wǒ xìngfú yǔ fǒu, 
shìfǒu yǒngbiéle yōuchóu 
wèihé hūnlǐ shàng nàme duō rén, 
méiyǒu yīgè dāngnián de péngyǒu 

THẢO LUẬN