Nhấn Enter để xem tất cả
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Beautiful - Crush ( GOBLIN OST )

Beautiful - Crush ( GOBLIN OST )

Bị từ chối
9 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Beautiful - Crush ( GOBLIN OST )
It`s a beautiful life 
난 너의 곁에 있을게 
It`s a beautiful life 
너의 뒤에 서 있을게 
beautiful love 
하늘아래 너와 있다면 
숨쉬는것만으로도 좋아 
It`s a beautiful life 
beautiful day 
너의 기억에서 내가 살텐데 
beautiful life 
beautiful day 
내 곁에서 머물러줘 
 
beautiful my love 
beautiful your heart 
It`s a beautiful life 
It`s a beautiful life 
 
It`s a beautiful life 
언제나 널 지켜줄게 
It`s a beautiful life 
내게 기댈수가 있게 
beautiful love 
너의 눈물 너의 미소도 
곁에서 함께 할 수 있도록 
It`s a beautiful life 
 
beautiful day 
미치도록 널 사랑했었던 날 
beautiful life beautiful day 
너를 잃고 싶지 않아 
beautiful my love 
beautiful your heart 
It`s a beautiful life 
세상에 너와 닮은 추억이 
또 덩그러니 내게 남겨져있어 
너와의 기억 너와의 추억 
It`s a sorrowful life 
sorrowful day 
 
슬픔을 이기지 못하는 내게 
sorrowful life sorrowful day 
내 곁에서 떠나지마 
추억속에 내가 살지 않도록 
It`s a beautiful life 

THẢO LUẬN