Nhấn Enter để xem tất cả
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Sweetest devotion
2 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Sweetest devotion
With your loving, there ain't nothing 
That I can't adore 
The way I'm running, with you, honey 
Means we can break every law 
I find it funny that you're the only 
One I never looked for 
There is something in your loving 
That tears down my walls 
I wasn't ready then, I'm ready now 
I'm heading straight for you 
You will only be eternally 
The one that I belong to 
The sweetest devotion 
Hitting me like an explosion 
All of my life, I've been frozen 
The sweetest devotion I've known 
I'll forever be whatever you want me to be 
I'll go under and all over for your clarity 
When you wonder if I'm gonna lose my way home 
Just remember, that come whatever, I'll be yours all alone 
I wasn't ready then, I'm ready now 
I'm heading straight for you 
You will only be eternally 
The one that I belong to 
The sweetest devotion 
Hitting me like an explosion 
All of my life, I've been frozen 
The sweetest devotion I've known 
I've been looking for you, baby 
In every face that I've ever known 
And there is something 'bout the way you love me 
That finally feels like home 
You're my light, you're my darkness 
You're the right kind of madness 
And you're my hope, you're my despair 
You're my scope, everything, everywhere 
The sweetest devotion 
Hitting me like an explosion 
All of my life, I've been frozen 
The sweetest devotion I've known 
Sweetest 
It's the sweetest 
Sweetest 
It's the sweetest 
Sweetest 
It's the sweetest 
Sweetest 
It's the sweetest 
Devotion 

THẢO LUẬN