Nhấn Enter để xem tất cả
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Bị từ chối
1 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Father
When I was small 
You took me by the hand 
Father you should know 
I finally understand 
 
You taught me wrong from right 
And how to live 
You gave the greatest gift 
That one could give 
 
You never let me down 
You made me strong 
When I made mistakes 
When I was wrong 
 
Some days we'd laugh 
And some days we'd fight 
Somehow you knew one day 
I'd say you were right 
 
You're with me 
In every word I say 
In every hour 
Of every single day 
In all I do 
I'm just a part of you 
 
You lived your life for us 
That was your plan 
Those hands that never take 
They worked the land 
Hands that never take 
Can only give 
And because of you 
I know how to live 
 
You're with me 
In every word I say 
In every hour 
Of every single day 
In all I do 
I'm just a part of you 
 
Father just one thing 
You always knew 
Every word you said to me was true 

THẢO LUẬN