Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

X1 (엑스원)

Nhóm nhạc nam toàn cầu bước ra từ show sống còn Produce X 101
Đóng góp thông tin
Không tìm thấy bài hát này của nghệ sĩ này.