Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]Chúng ta, [Em]từ lâu chẳng tìm thấy lối [Dm]ra [Am]Chúng ta, [Em]từ lâu đã trở nên xa [Dm]lạ
Hien Nguyen, 12 tháng 08, 2021 Am Dm Em 240
Và anh lại [C]viết cho Sài Gòn ngày buồn tháng nhớ năm thương Dịch co[D]vid không một ai đón sao nỡ
Hien Nguyen, 11 tháng 09, 2021 C D G 199