Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Cánh Hoa Từ Bi​

Đóng góp thông tin
Giờ [C] đây bên nhau cùng nhau [Dm] cất tiếng hát Thắp [G] sáng ý thắp sáng ý thức chúng [F]ta có
Nhuận Phổ, 23 tháng 12, 2019 C Dm F G 1,103