Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Võ Doãn Ân

Đóng góp thông tin
[C]Đợi một người, đợi một người mong mãi Đợi [Am]một người... Sẽ đến khu vườn [F]sớm [G]mai [C]Đợ
Nguyễn Phương Linh, 3 tháng 11, 2019 Am C F Fm G 542