Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse: [G]Everytime our eyes meet, [D]this feeling inside me [Em]Is almost more than I can [C]t
Vương Thiện, 24 tháng 03, 2019 Am Bb C D Eb Em F G Gm 1,377
[C]You've been living [G]way too long, [F]In broken- [G]promise [C]land. [C]Your dreams crushed an
Duy Võ, 16 tháng 09, 2023 Am C F G 67