Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C] Don't stay awake for too long [Em] Don't go to bed I'll make a cup of [Am] coffee for your hea
hoanganh03, 24 tháng 10, 2019 C Em F G 95,334
Chorus: ouse I see [Em] dead eyes on the [C]verge of suicide [G]I realize it's[D] not alright [Em
fubbuj, 5 tháng 05, 2020 C D Em G 437
Ayy, [D]yes, I thought of things I wanna say but never said it [Gmaj7]Searching how to get a girl's
\/\/ Δ | |, 9 tháng 08, 2020 Bm D G Gmaj7 151