Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: Đau buồn là những [G]tháng ngày dài Em lặng yên không [D]nói một lời Hay tình ta đã [Em]
Vương Thiện, 24 tháng 10, 2019 A Bm D D7 Em F#m G 97
[Dm]Anh lang thang tìm mây, Tìm đôi chân đã [Gm]qua bao nhiêu ngày say. Và đã mất bao nhiêu nụ [B
Nguyễn Thị Dung, 1 tháng 12, 2019 A7 Bb C Dm Em7b5 Gm 74