Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Breaking Benjamin

Đóng góp thông tin
Verse1 T[C]ake a ph[F]otograph i[C]t'll be [F]the last n[C]ot a d[Am]ollar or a [G] crowd could
Nguyễn Trần Phú, 22 tháng 01, 2020 Am C Dm Em F G 1,309
Verse 1: [Cm]Crowded streets all cleared away [Ab]One by one [Cm]Hollowed heroes separate [Ab]As
Nguyễn Trần Phú, 28 tháng 06, 2021 Ab Bb Cm Csus2 1,003
[Am]If I had to, [Am]I would put myself right beside you [Am]So let me ask [Fm]Would you like tha
Ma Văn Minh, 28 tháng 02, 2021 A Am B5 C F Fm G 984