Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

What are you willing to [Am7]lose? You cover your wounds, but underneath [G]them A million [Dm7]vo
Hoàng, 9 tháng 10, 2019 Am Am7 Dm7 E E7 F G 2,828