Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Bao nhiêu yêu thương đã trao. [Bm]Sao nay theo cơn sóng xô [Am]Cơn mưa hôm qua đã [D]ngưng mà sa
Chau Lai, 21 tháng 03, 2020 Am Bm C D G 209