Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[G]...Mee kum bahng kum [Bm]...tee gep ngiap ngun [Em]...Koy fao ror [D]wun tee kuan bauk kum [G]nu
Chau Lai, 13 tháng 09, 2019 Am Bm C D Em G 622