Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Ngô Quốc Huy

Đóng góp thông tin
Ngày [C] ấy , hoàng hôn xuống đưa em gần [G] lại. Chắc tại bên [Am] em nên là anh khẽ loạn nhịp [E
Ngô Quốc Huy, 8 tháng 09, 2019 Am C Dm Em F G 318