Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Trung Dũng

Báo lỗi / Góp ý
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm Ðường ra trận mùa nà
Trần Vĩnh Quang, 7 tháng 08, 2013 Am C Dm E E7 Em F G 76,983