Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Seems like everybodys got a [Em]price, I wonder how they sleep at [Am]night. When the sale com
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 Am C Em F 83,126
VERSE [C]When tomorrow comes I'll be on my own [G]Feeling frightened up The things that I don't
IVIr ADN, 9 tháng 07, 2015 Am C F G 30,311
[A] She got a body like an hourglass, but I[A] can give it to you [C]all the time.. [A] She got a
ThaiLinh, 18 tháng 01, 2018 A C G 4,689