Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Xa xăm ngoài song cửa cánh hoa rơi [Am]đau thương Thời gian bỗng ở nơi đây [F]vấn vương [G] Ôm
Vũ Trọng Phú, 29 tháng 08, 2019 Am C F G 3,739