Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Cứ để ngọt [Dm]ngào ngay lúc này đi Đắng [C]cay sau này anh trả Cứ để anh [Am7]giữ nét thân thuộc
Vương Thiện, 20 tháng 06, 2019 A A/E A7 Am7 Bb C Dm E7 F Gm 2,918
HOOK : Baby I [C]always wanna ask you that : “How [D]you can be my Boo”? You ‘re my [Em]everything
Nguyễn Tiến Thịnh Diệu, 2 tháng 08, 2020 C D Em 581