Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Oh, you [Fmaj9]heard What they [Ebmaj7/F]say Oh, the [D7sus4]more things change The [D7]more they
Minh Khoa, 31 tháng 12, 2019 A#/C A#m7 A#maj7 Am7 Bb/c Bbmaj7 Bbmaj7/C C#maj7/D# C#maj9 C7b9 C9 Cmaj7/D D#maj9 D7 D7b9 D7sus4 Ebmaj7/F F F#/G# Fmaj7 Fmaj9 G#/A# G#dim7 G/A Gm7 533