Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Nguyễn Ngọc

Đóng góp thông tin
[G]Hoa nào hoa trắng cho mình yêu [Em7]Mây nào mây sẽ bay trong chiều [C]Đời vàng và cánh lá biế
Gao , 29 tháng 08, 2017 Am C D D7 Em7 G 12,309
Gió [G]thu về nhẹ nhàng bay đám [D]lá khô Khẽ [Am]hát qua làn [D]mi em [G]ướt [D]mềm Nắng [Em]vàn
Duy Võ, 30 tháng 09, 2020 A A7 Am B7 Bm C C#m D D7 E Em F#m G 1,792