Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]...Mọi thứ bắt đầu Từ [G]khi tôi bước đến nơi đây Ngắm [F]áo trắng ai bay [G]Những trưa nào l
Trần Lê Minh Triết, 28 tháng 05, 2019 Am C D Em F Fm G 314