Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Chirido Lại

Đóng góp thông tin
Verse: [G]...Anh mang cơn gió [D] nhẹ mùa thu đến nơi đây, [Em] dịu dàng tia nắng hồng [B] và em ng
Dutu, 14 tháng 05, 2019 Am B B7 Bm C Cmaj7 D D/f# D7 Em G 295