Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Joni Mitchell

Đóng góp thông tin
1. [F] Mây xây lâu đài [Bb] trên cõi [F] trùng Nhẹ nhàng như [Am] bông chuyện [Bb] thành tơ [F] du
Vương Thiện, 26 tháng 01, 2018 Am Bb C F Gm Gm7 1,890
Verse1 It'[F]s coming o[C]n Christmas They're [F]cutting down [C]trees They're [F]putting up [C]r
Hà Nhất Nguyên, 18 tháng 12, 2019 Am C Dm Dm7 F G 564
Verse 1. [C]Bows and [Dm]flows of [F]angel [C]hair And ice cream [Em]castles [F]in the [C]air An
Minh Ơi, 10 tháng 01, 2021 C Dm Em F G 11