Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em7]mưa ngọt [A]ngào trong câu [Dmaj7]nói [Bm7] [Em7]mưa nhẹ [A]nhàng trong lời [Dmaj7]hát ai đã x
Vương Thiện, 18 tháng 02, 2019 A Bm7 D Dmaj7 Em7 5,672