Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em]Những cánh hoa [C]rơi ngập đường [D]câu ca dao ướt [G]đẫm sương [Em]Đom đóm [C]bay đường nào để
ssteam, 25 tháng 04, 2021 C D Em G 138