Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Nhắm chặt [Fmaj7]mắt ,khép đôi [E7]mi Đôi môi hờ [Am7]hững , nước mắt em sắp [C7]rơi rồi Tim quặ
Chau Lai, 4 tháng 12, 2019 Am7 C C7 E7 Fmaj7 7,185
Này người [C]hỡi có trách anh vô tình [B7]khi đã không nhấc máy Vì lần [Em7]trước " Đã Biết Em Sai
Nguyễn Thị Dung, 14 tháng 01, 2019 B7 Bm7 C Em Em7 965