Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Đêm...một vầng trăng [G]lên Mẹ nắm [Am]bàn tay nhỏ xinh đáng [F]yêu nhường nào [C]Đêm...mình
Vương Thiện, 3 tháng 02, 2019 Am C F G 245