Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Jeremy Zucker

Đóng góp thông tin
[C]I might lose my [Am]mind Waking when the [F]sun's down Riding all these [G]highs Waiting for t
arizapmoltres3006, 9 tháng 12, 2018 Am C F G 90,515
Verse 1: [D]How long have you been [A]smiling? It [E]seems like it's been too l[F#m]ong [E] S
Vương Thiện, 31 tháng 01, 2019 A D E F#m 5,841
[Verse1:jeremyzucker] D G Lyin' isn't better than silence D
Lê Huy, 6 tháng 09, 2019 A Asus4 Bm D G 2,068
[B]...driving down the [F#]interstate [B]...i’ve never felt so [F#]far away [B]...leaving hardly [
Phương Thảo, 8 tháng 02, 2020 B C# F# 1,836
Verse 1 Sun in my [D/F#]eyes, navy blue ski[Em]es You are the r[Cadd9]eason I can survi[G]ve We t
Đức Nguyện, 23 tháng 01, 2021 Bm7 C Cadd9 D/f# Em Em7 G 908
[C]...I dreamed of you last [G]week Remembered old memo[C]ries Cryin' in my [D]sleep But I'd rathe
Phương Thảo, 9 tháng 04, 2020 Am C D Em G 837
[C]I thought I would be good by now [G] [D]I'd have it figured all [C]out. We'd skip the scenic rou
ssteam, 9 tháng 01, 2021 C D Em G 528
Verse 1: Jeremy Zucker [C]I don't wanna smoke, I don't need a drink [Em]Just tell me how you feel,
Nguyễn Đức Bảo, 26 tháng 02, 2021 A Am Bm C D Em G 466
Verse 1 We [G#m]know that this won't [B]last Not like it [E]used to And [G#m]I'm okay with [B]th
Harry, 27 tháng 03, 2021 B C#m E F# G#m 405
Verse 1 [Em]Don't [G]move, there's a [D]lion [A]next to you [Em]I [G]pray that your [D]soul surviv
Harry, 27 tháng 03, 2021 A Bm D Em G 394