Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: Cuộc gọi [Em]đến, và [G]như mọi khi là lặng nghe em [C]khóc I try so [Em]very hard to lis
Duy Võ, 20 tháng 02, 2020 A Am B7 Bm C C#7 D E Em F#m G 69,579
Cuộc đời [C]anh [G]mãi chờ mong đến [F]phút giây này Phút [Dm]giây anh có được em, người cùng anh[G
Hien Nguyen, 3 tháng 04, 2023 A7 Am C Dm Em F Fm G 153