Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Nana Mouskouri

Đóng góp thông tin
- Verse 1 - [Am]I never dare to reach for the [E7]moon [E7]I never thought I'd know heaven so [Am]
Huyen, 26 tháng 02, 2021 A7 Bb Dm F 30,936