Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[G]Ngày hôm nay về đây, [Em]Anh em chúng ta sum vầy, [C]Cùng nhau ta xây tình lam thiết tha [D].
Tịnh Minh, 29 tháng 11, 2018 C D Em G 1,799
Tình thương[C] sáng lên[G] khi đêm phủ kín[C], lòng đêm[F] lắng sâu âm u[C] Tình thương[C] sáng lên
Tịnh Minh, 29 tháng 11, 2018 Am C Em F G G7 1,524