Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Utada Hikaru

Đóng góp thông tin
[C]When you walk away [Em]You don't hear me say [Am]"Please, [G]oh baby, don't go" [Em]Simple and
phamhuynam1711, 30 tháng 11, 2019 Am C D E Em F G 455