Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lê Hoàng Long

Đóng góp thông tin
Làm sao quên hành [C]lang ngày nắng và gió. Làm sao quên hình [Em]bóng ai đi ngang đó. Giọng [Am]n
Nguyễn Hoàng Trung, 7 tháng 11, 2019 Am C Em Fmaj7 170k
Từ [Bm]lâu anh chỉ xem chúng [F#m]ta như đôi bạn thân [Em]N hưng trong thật tâm em vẫn [A]mong đượ
Trần Vĩnh Quang, 8 tháng 08, 2013 A Bm D Em F#7 F#m G 9,175
Ngày [C] mai lênh [C7] đênh trên sông [F] Hương, Theo [Dm] gió mơ [G7] hồ hồn về [C] đâu? Sóng [
longnh0302, 29 tháng 04, 2017 Am Bb C C7 D7 Dm F G7 2,636