Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[G]Em hai mươi tình [C]yêu chớm đến với [D]bao đam mê nồng [G]cháy [G]Anh thăm em chiều [C]mưa kh
Vũ Ngọc Sơn, 8 tháng 05, 2017 Am Am7 C D Em G 565